Ewidencja i Rozliczanie Innych Opłat

(wersja dla Windows)

 

 

Program Ewidencja i Rozliczanie Innych Opłat został opracowany w celu ewidencjonowania i rozliczania różnego rodzaju opłat, które trudno jest rozliczyć w innych wyspecjalizowanych programach SIGID takich jak "Opłaty Dzierżawne", "Wieczyste Użytkowanie”  itp.

 

Program składa się z dwóch podstawowych modułów - z części ewidencyjnej i z części księgowej. W ramach części ewidencyjnej można założyć kartotekę płatników (np. płacących za wodę, za przedszkole, czynsz, należne opłaty procesowe lub egzekucyjne oraz  inne usługi komunalne) i każdemu z nich przypisać odpowiednie opłaty wnoszone np. w trybie jednorazowym, miesięcznym, kwartalnym czy rocznym.  Rodzaje opłat i ewentualne stawki podatku VAT zawarte są w słowniku z którego wybiera się dane w trakcie wprowadzania informacji. Przypisane "płacącemu" nominalne kwoty można, jeżeli jest to potrzebne na bieżąco zmieniać, tak, że do księgowości są przekazywane aktualnie wymagane płatności.

 

Ewidencjonowani płatnicy mogą być w dowolny sposób logicznie pogrupowani, poprzez przypisywanie im "cech" (tworzących system klasyfikacji), które mogą stanowić kryterium wyboru w trakcie sporządzania zestawień zbiorczych.

 

Jednym z zastosowań programu jest ewidencja i rozliczanie opłat za pobyt, wyżywienie i zajęcia dodatkowe dzieci w przedszkolach/szkołach. Możliwe jest także wykorzystanie współpracy z programem obsługującym tzw. płatności masowe.

 

Moduł windykacji współpracujący z ewidencją, funkcjonalnie jest bardzo podobny do "księgowości podatkowej". Umożliwia przeglądanie kont poszczególnych płatników, księgowanie wpłat, przeksięgowywanie, wprowadzanie korekt i operacji storna, rozkładanie płatności na raty w innym układzie, naliczanie karnych odsetek od opóźnionych płatności itd...

 

W ramach modułu zestawień (bazującego na danych księgowych) można wyszukiwać i zestawiać nadpłaty i zaległości, przypisy i odpisy itd... Możliwy jest wydruk upomnień/wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych itd.

 

Program posiada również możliwość przekazywania informacji do programu "Faktury", tak że wystawianie faktur może odbywać się w sposób pozwalający zaoszczędzić dużo ręcznej pracy użytkownika. Istnieje również możliwość przekazywania informacji do programu "Obsługa Kasy" i później automatycznego zaksięgowania tych wpłat które przez komputerowa kasę SIGID przeszły.

 

Możliwe jest przekazywanie danych do drukarki fiskalnej, jeżeli jest ona obsługiwana przez program SIGID o nazwie: "Program Obsługi Fiskalnej".

 

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]