Podatek od Nieruchomości dla Osób Fizycznych

(wersja dla Windows)

 

 

Program obsługuje szczegółową ewidencję i rozliczanie osób fizycznych zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości na dany rok kalendarzowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

Program umożliwia m.in.

  • zarejestrowanie zeznania podatkowego na podatek od nieruchomości wraz z danymi osobowymi i adresowymi właściciela, współwłaścicieli, administratora i adresem nieruchomości,
  • obliczenia indywidualnie lub grupowo podatku,
  • wydrukowanie nakazu podatkowego indywidualnie lub grupowo, przekazanie danych do Księgowości Podatkowej, wieloletnich rejestrów wymiarowych,
  • rejestrowanie i drukowanie decyzji przypisowych, odpisowych, umorzeniowych,
  • wprowadzanie zmian w podstawach opodatkowania i ewidencjonowanie tych zmian w wieloletnich archiwach podstaw opodatkowania,
  • symulowanie wysokości dochodów gminy zależnie od wielkości stawek użytych do symulacji oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych,
  • tworzenie zestawień wymiarowych (kwotowych i ilościowych) i z ewidencji wg zadanych parametrów,
  • drukowanie bankowych dowodów wpłaty, kontokwitariuszy, pocztowych potwierdzeń odbioru oraz pocztowej książki nadawczej,
  • Program jest w pełni sparametryzowany. Użytkownik definiuje nie tylko stawki i teksty prawne drukowane na nakazach i decyzjach, ale także nazwy tytułów podatkowych nieruchomości, obowiązujące w gminie wg lokalnej uchwały samorządu.

 

Program uwzględnia n.in. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138), m.in. tworzenie raportów i zbiorczych zestawień wg kryteriów definiowanych przez użytkownika, eksport danych do pliku w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML).

 

Program jest instalowany wraz z Księgowością Podatkową, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczanie odsetek, sald, zaległości, nadpłat, drukowanie upomnień i tytułów egzekucyjnych itd.).

 

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

 

(Data aktualizacji - luty 2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]