Program Obsługi Mandatów Kredytowych

(wersja dla Windows)

 

 

Program Obsługi Mandatów Kredytowych pozwala na prowadzenie ewidencji mandatów kredytowych gdzie przechowywane są dane ewidencyjne mandatu takie jak numer, dane personalne osoby ukaranej, dane o pojeździe itp. oraz na szczegółowe rozliczanie każdego z mandatów.

 

Moduł ewidencyjny służy do przechowywania informacji o wszelkich mandatach, jakie będą podlegały dalszym rozliczeniom. Możliwe jest wprowadzenie w dowolnym momencie na ewidencję danych o pojedynczych mandatach lub o całym bloczku mandatów w sposób automatyczny. W każdym momencie można wpisać/zmienić/wyświetlić dane o osobie ukaranej mandatem, odnotować uwagi dotyczące wskazanego mandatu. Po rozliczeniu mandatu (nałożenie i zapłacenie) dane o mandacie i dane księgowe można przenieść do wieloletniego archiwum mandatów.

 

Część księgowa programu obsługi mandatów pozwala na nanoszenie kwot nałożonych mandatów, kwot dokonanych wpłat.

 

Możliwe jest uzyskanie informacji o mandatach nie zapłaconych, mandatach tylko zapłaconych, gdy nie dotarła jeszcze informacja o nałożeniu. Program pozwala na drukowanie tytułów wykonawczych (w tym w elektroniczne tytuły w postaci pliku XML) i rejestru tytułów a jeżeli byłoby to konieczne do zastosowania , to pozwala na wydruk upomnień, rejestrów upomnień, naliczanie odsetek oraz na półautomatyczne wykonywanie "zbiorówek" dla Księgowości Budżetowej (w przypadku gdy ustawiona jest współpraca programu mandatów z programem KB), a także wysyłanie danych do programu Obsługi Kasy (o ile jest ustawiona współpraca).

 

Wszelkie informacje stałe np. stopy procentowe odsetek, teksty drukowane na tytułach wykonawczych i ew. upomnieniach są sparametryzowane i użytkownik sam może wpływać na ich wartość i treść.

 

Program ma także możliwość wygenerowanie pliku XML z zapytaniem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o dane osobowo-adresowe, jak i zaczytanie zwrotnej odpowiedzi z powrotem do programu.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]