Program Obsługi Kasy

(wersja dla Windows)

 

Program Obsługi Kasy umożliwia skomputeryzowanie większości prac realizowanych w kasie. Przeznaczony jest głównie do obsługi jednostek administracji rządowej i samorządowej, a także podległych im jednostek. Wspomaga w znaczący sposób pracę nie tylko pracowników obsługujących kasę, ale także pracowników księgujących raporty kasowe, wpłaty podatków i innych opłat itp..

 

 

Program współpracuje z programami SIGID, takimi jak Księgowość Budżetowa, Księgowości Podatkowe, Program Obsługi Fiskalnej, umożliwiając pobieranie i przesyłanie informacji do w/w programów, może też pracować samodzielnie, wczytując dane przygotowane na dowolnych stanowiskach, nie związanych z systemem SIGID.

 

Program Obsługi Kasy umożliwia:

 

1)      Ewidencjonowanie transakcji kasowych i wydruk dowodów wpłaty lub wypłaty. Drukowane dokumenty mogą być jedno lub wielopozycyjne. Użytkownik programu może samodzielnie, dowolnie, zdefiniować sobie strukturę obsługiwanych płatności.

 

2) Tworzenie i  wydruk  raportów kasowych.

 

3) Jeżeli program współpracuje z Księgowością Budżetową, program umożliwia wygenerowanie komputerowego raportu kasowego w standardzie SIGID, i przekazanie tej informacji do Księgowości Budżetowej, do weryfikacji i zaksięgowania na kontach.

 

4) Jeżeli program współpracuje z Księgowością Podatkową SIGID,  możliwe jest pobieranie danych o podatniku chcącym dokonać wpłaty (identyfikator, dane osobowe, kwota zaległości, odsetek, należności bieżącej itp.) bez potrzeby wprowadzania tych danych ręcznie z klawiatury. Tego typu informacja, po „przejściu” przez kasę, wraca do programu podatkowego, gdzie może być automatycznie zaksięgowana

 

5) Tworzenie i drukowanie zbiorczego zestawienia dokumentów kasowych, w układzie i o zawartości definiowanej  przez użytkownika, co pozwala kontrolować poprawność danych, jak również rozwiązuje problem niezbędnej sprawozdawczości.

 

 

 Wraz z podstawowym programem "obsługi kasy" dostarczany jest program pomocniczy o nazwie „Do_kasy”, umożliwiający przekazywanie informacji do tzw. „poczekalni kasowej”, skąd dane są pobierane przez program kasowy, w trakcie obsługi danej płatności przez kasę.  Tego typu rozwiązanie eliminuje "zbędne papiery" z którymi wysyła się klientów "do kasy", pozwala odciążyć kasjerkę, dzięki czemu skraca się wydatnie czas obsługi interesantów.

 

Wystawiane przez „kasę” dokumenty kasowe mogą być drukowane na drukarce laserowej lub na drukarce igłowej na papierze perforowanym.

 

Program „kasowy” działa w trybie jednostanowiskowym, co oznacza, że uruchomienie kolejnej kasy wymaga kolejnej instalacji programu. Program „Do_kasy”, w ramach jednej instalacji kasowej może być uruchomiony na wielu stanowiskach.

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]