Program Obsługi Fiskalnej

(wersja dla Windows)

 

 

Program Obsługi Fiskalnej jest specjalizowanym programem dla Jednostek Budżetowych umożliwiającym rejestrowanie "sprzedaży" (towarów i usług) w komputerowej bazie danych oraz na urządzeniu rejestrującym typu "drukarka fiskalna". Program może pracować samodzielnie lub we współpracy z programami SIGID takimi jak:

"Ewidencja i Drukowanie Faktur",

"Programy Obsługi Kasy",

"Ewidencja Opłat Dzierżawnych",

"Ewidencja Innych Opłat",

"Ewidencja Opłat Za Wieczyste Użytkowanie".

 

Połączenie programu fiskalnego z innymi programami usprawnia pracę i przepływ informacji. Dane zawarte w tzw. rejestrze sprzedaży umożliwiają wykonywanie zestawień niemożliwych do wykonania na urządzeniu fiskalnym, związanych z konkretnym rodzajem płatności w dowolnych okresach czasu.

 

Fiskalna (komputerowa) baza danych nazywana rejestrem sprzedaży zawiera szczegółowe dane dotyczące sprzedaży i ich specyfikacji, powiązanej ze słownikami towarów i usług, stawek VAT, jednostek miar, grup "towarowych". Wprowadzanie danych o transakcjach może być realizowane w różny sposób:

1) bezpośrednio ("ręcznie") z programu FISKALNEGO (w systemach sieciowych z wielu stanowisk),

2) bezpośrednio ("ręcznie" z poziomu programów "KASA" SIGID (o ile Urząd takie instalacje posiada),

3) półautomatycznie (z kontrolą użytkownika), z programów ewidencyjnych SIGID, pod warunkiem posiadania takich instalacji przez użytkownika.

 

Dla transakcji zarejestrowanych w bazie fiskalnej drukuje się paragon na drukarce fiskalnej, co powoduje jej ostateczne "sfiskalizowanie". Drukowanie paragonów uruchamia się na komputerze, do którego przyłączona jest drukarka fiskalna) i może to się odbywać w sposób następujący:

1) bezpośrednio z poziomu programu FISKALNEGO

2) z poziomu programów "KASA" SIGID, przy czym w takim przypadku następuje półautomatyczne zarejestrowanie sprzedaży w "KASIE", związane z wystawieniem normalnego dowodu wpłaty typu "kwitariusz" lub "Kp".

 

Dane z bazy fiskalnej oznaczone statusem "sfiskalizowane" mogą dalej służyć do półautomatycznego wystawiania faktury (lub rachunku uproszczonego) przez program "Ewidencja i Drukowanie Faktur" SIGID, o ile oczywiście użytkownik taka instalację posiada. Możliwe jest również sporządzanie w oparciu o bazę fiskalną ogólnych lub szczegółowych zestawień dotyczących sprzedaży.

 

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

 

(Data aktualizacji - luty 2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]