Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia

(wersja dla Windows)

 

Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia  jest programem przeznaczonym  do pracy jedno  lub  wielostanowiskowej, współpracującym  z programem Księgowości Budżetowej SIGID.

W zakresie „obsługi środków trwałych” możliwe jest prowadzenie kartoteki, automatyczne naliczanie umorzeń (i amortyzacji), sporządzanie zestawień . Na życzenie użytkownika możliwe jest  przekazywanie informacji do Księgowości Budżetowej SIGID. Kartoteka środków umożliwia wprowadzenie uzupełniających informacji o lokalizacji środków, osobach odpowiedzialnych itp. z możliwością wykorzystania tych danych w trakcie realizacji zestawień.  Program umożliwia również wygenerowanie  wydruku sprawozdania SG-01, w zakresie Działu 1. Pozostałe działy nie są obsługiwane bowiem program nie dysponuje potrzebnymi danymi.

Ewidencja (pozabilansowa) wyposażenia  (w postaci osobnego, niezależnego modułu) umożliwia prowadzenie ewidencji  „pozostałych środków trwałych”, w układzie ilościowo wartościowym . Użytkownik  programu ma możliwość definiowania podziału kartoteki na grupy wyposażenia, wprowadzenia informacji o lokalizacji , „osobach odpowiedzialnych”  itp.  z możliwością  wykonywania stosownych zestawień.

Zarówno dla „środków trwałych” jak i dla „wyposażenia”, program umożliwia przeprowadzenie procedur inwentaryzacji, z możliwością wykorzystania do zbierania danych czytników kodów kreskowych.  Zakładamy wykorzystywanie przenośnego  sprzętu PC, na który będzie wkopiowywany program zbierający dane.  Zbierane dane będą  przenoszone na komputer główny, na którym nastąpi rozliczenie inwentury.

Można również wykorzystać w procedurach inwentaryzacji kwadratowe kody QR. Wówczas odczyt może być realizowany przy pomocy tabletu lub smartfona, z systemem Android, z zainstalowanym oprogramowaniem (dostarczanym przez SIGID). W odróżnieniu  od kodów kreskowych, do których odczytu  (w systemie Android) wymagany jest  aparat fotograficzny wysokiej  klasy, kody QR można skutecznie odczytywać również przy  pomocy tańszego sprzętu.

 

(Data opr. grudzień 2013)

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]