Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia

(wersja dla Windows)

 

 

Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia jest programem przeznaczonym do pracy jedno lub wielostanowiskowej, współpracującym z programem Księgowości Budżetowej SIGID.

 

W zakresie „obsługi środków trwałych” możliwe jest prowadzenie kartoteki, automatyczne naliczanie umorzeń (i amortyzacji), sporządzanie zestawień. Środki trwałe mogą być rozliczane indywidualnie, lub w formie zespołów składających się z wielu elementów. Na życzenie użytkownika możliwe jest przekazywanie informacji do programu Księgowości Budżetowej SIGID. Kartoteka środków umożliwia wprowadzenie uzupełniających informacji o lokalizacji środków, osobach odpowiedzialnych itp. z możliwością wykorzystania tych danych w trakcie realizacji zestawień. Program umożliwia również wygenerowanie wydruku sprawozdania SG-01, w zakresie Działu 1. Pozostałe działy nie są obsługiwane bowiem program nie dysponuje potrzebnymi danymi.

 

Ewidencja (pozabilansowa) wyposażenia (w postaci osobnego, niezależnego modułu) umożliwia prowadzenie ewidencji „pozostałych środków trwałych”, w układzie ilościowo wartościowym. Użytkownik programu ma możliwość definiowania podziału kartoteki na grupy wyposażenia, wprowadzenia informacji o lokalizacji, „osobach odpowiedzialnych” itp. z możliwością wykonywania stosownych zestawień. Podobnie jak środki trwałe, "wyposażenie" może być rozliczane indywidualnie, lub w formie zespołów składających się z wielu elementów.

 

Zarówno dla „środków trwałych” jak i dla „wyposażenia”, program umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji, z możliwością wykorzystania wydrukowanych z poziomu programu kodów kreskowych i skorzystania z czytników kodów do zbierania danych. Wykorzystuje się w tym celu typowy, przenośny sprzęt PC do którego podłącza się czytnik, i z którego później dane przenoszone są na komputer główny, na którym następuje rozliczenie inwentury.

 

Można również wykorzystać w procedurach inwentaryzacji kwadratowe kody QR. Wówczas odczyt może być realizowany przy pomocy tabletu lub smartfona, z systemem Android, z zainstalowanym oprogramowaniem (dostarczanym przez SIGID).

 

 

(Data aktualizacji - luty 2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]