Ewidencja Dochodów Nieprzypisanych

(wersja dla Windows)

 

 

Program „Ewidencja Dochodów Nieprzypisanych” został przygotowany z myślą o tych użytkownikach, którzy chcą odejść od papierowej ewidencji różnych dochodów nieprzypisanych i dodatkowo uzyskać korzyści wynikające z możliwości automatycznego przekazywania rejestrowanych wpłat do Księgowości Budżetowej.

 

W programie można prowadzić na osobnych dziennikach ewidencję wpłat z tych rodzajów wpłat, które użytkownik zdefiniuje podczas instalacji programu, lub w trakcie jego eksploatacji np. opłata skarbowa, opłata komunikacyjna itp. Najczęściej liczba prowadzonych w jednym programie dzienników jest związana z zakresem wpłat przyjmowanych przez pracownika obsługującego program. Możliwe jest automatyczne przekazywanie zbiorówek wpłat do Księgowości Budżetowej oddzielnie dla każdej ewidencji opłat.

 

Program pozwala na rejestrację wpłat, zwrotów oraz na wykonywanie storna błędnych operacji lub ich usuwania (do czasu przekazania do księgowości budżetowej). Na dziennikach można łatwo odszukać informacje o wpłacie od konkretnej osoby, możliwe jest wykonywanie różnego rodzaju zestawień na podstawie danych z dzienników.

 

Program współpracuje z programem „KASA” oraz może pobierać dane z bazy danych Ewidencji Ludności podobnie jak inne programy ewidencyjne ZSI SIGID.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]