Ewidencja i Naliczanie Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych

(wersja dla Windows)

 

Program od wersji 2.35a otrzymał zmienioną nazwę „Ewidencja Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych” i  w dwóch odrębnych modułach obsługuje zagadnienia związane z naliczaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Wszelkie informacje związane z tymi zagadnieniami są rejestrowane w odrębnych bazach danych, przy czym moduł obsługujący dodatki energetyczne może korzystać z informacji dotyczących zarejestrowanych wniosków związanych z dodatkami mieszkaniowymi.

 

Moduł "dodatków mieszkaniowych" umożliwia:

 

 • Ewidencjonowanie składanych wniosków, sprawne przeszukiwanie kartoteki, sporządzanie statystycznych zestawień złożonych wniosków.
 • Program może współpracować z Ewidencją Ludności, (podobnie jak inne programy SIGID), umożliwiając wczytanie (i kontrolę) informacji podanych we wniosku,
 • Automatyczne wyliczanie wielkości dodatku (lub stwierdzenie że dodatek nie przysługuje, przy czym następuje to w oparciu o parametry, które w przypadku zmian przepisów są szybko i łatwo zmieniane przez użytkownika.
 • Wyświetlanie lub drukowanie "arkusza kontrolnego wyliczonego dodatku", zawierającego informacje w jaki sposób dodatek wyliczono.
 • Wyliczony automatycznie dodatek może być korygowany, jak również można korygować "proponowane" przez program terminy wypłat, można również "przerzucać" kwoty gotówkowe do kwot przekazywanych zarządcom itp.
 • Wyemitowanie (drukowanie) decyzji (wg wzorców definiowanych przez użytkownika programu), dostarczanych wnioskodawcom i "zarządcom budynków". Ewidencjonowanie wydanych decyzji w ramach odpowiedniej kartoteki (w rejestrze decyzji).
 • Tworzenie zbiorczych list wypłat, przekazywanych zarządcom i list "gotówkowych", obejmujących kwoty wypłacane bezpośrednio wnioskodawcom, przy czym realizacja wypłat dla poszczególnych wniosków obsługiwana jest automatycznie. Listę wypłat można podzielić na „podlisty” typu: „wypłata gotówką”, „wypłata przelewem”, „wypłata przekazem pocztowym”, w zależności od podanej dla danego wniosku formy wypłaty. Równolegle z listami wypłat przelewem, można wygenerować zbiór transakcyjny, umożliwiający po zaimportowaniu do programu bankowego wykonanie przelewów elektronicznych
 • Sporządzanie w dowolnym układzie czasowym i w różnych przekrojach zbiorczego zestawienia zrealizowanych wypłat, jak również wyliczanie (na podstawie zarejestrowanych wniosków) potrzeb finansowych na realizacje wypłat w najbliższych miesiącach.

 

Moduł „dodatków energetycznych” pozwala na:

 

 • Ewidencjonowanie składanych wniosków, sprawne przeszukiwanie kartoteki, sporządzanie statystycznych zestawień złożonych wniosków. Wnioski mogą być dopisywane „ręcznie”, można też wczytać dane wnioskodawcy z kartoteki „dodatków mieszkaniowych” lub powielić dane z kartoteki „dodatków energetycznych”, w przypadku składania kolejnego wniosku przez tą samą osobę.
 • Program może współpracować z Ewidencją Ludności, (podobnie jak inne programy SIGID), umożliwiając wczytanie (i kontrolę) informacji podanych we wniosku,
 • Automatyczne wyznaczenie wielkości dodatku,  tworzenie  harmonogramu wypłat na podstawie którego generowane  są listy wypłat dla poszczególnych miesięcy. Listę wypłat można podzielić na „podlisty” typu: „wypłata gotówką”, „wypłata przelewem”, „wypłata przekazem pocztowym”, w zależności od podanej dla danego wniosku formy wypłaty. Równolegle z listami wypłat przelewem, można wygenerować zbiór transakcyjny, umożliwiający po zaimportowaniu do programu bankowego wykonanie przelewów elektronicznych
 • Wyemitowanie (drukowanie) decyzji wg wzorców definiowanych przez użytkownika programu. Ewidencjonowanie wydanych decyzji w ramach odpowiedniej kartoteki (w rejestrze decyzji).

·       Sporządzanie w dowolnym układzie czasowym i w różnych przekrojach zbiorczego zestawienia zrealizowanych wypłat, jak również wyliczanie (oszacowanie na podstawie zarejestrowanych wniosków) potrzeb finansowych na realizacje wypłat w najbliższych miesiącach.

 

(Data opr. grudzień 2013)

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]