„Dyskietka dla Banku”

(wersja dla Windows)

 

Programy SIGID: "Kadry i płace", "Ewidencja i drukowanie poleceń przelewów", „Dodatki mieszkaniowe”, „Podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla osób fizycznych” (w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze), po zainstalowaniu dodatkowego programu o nazwie "Dyskietka dla banku", umożliwiają generowanie zbioru transakcyjnego z przelewami, które można zaimportować do posiadanego systemu „home bankingu”.

W przypadku programu "Kadry i Płace", zbiór transakcyjny zawiera polecenia przelewów  na konta bankowe pracowników, dla „Dodatków mieszkaniowych”- przelewy dla zarządców oraz dla wnioskodawców.

Zawsze, równolegle z tworzonym zbiorem generowany jest wydruk kontrolny, zawierający szczegółową informacje o przygotowywanych transakcjach oraz dane identyfikujące wygenerowany zbiór.  Zbiór transakcyjny generowany jest w standardzie Eliksir-0. Tryb polskich znaków do wyboru, ustawiany jest w postaci parametru.

 

Koszt programu – 450 zł (plus podatek VAT). Jest to opłata jednorazowa, bez późniejszych „opłat konserwacyjnych”. Program wraz z niezbędnymi opisami dostarczany jest wysyłkowo, zapewniamy telefoniczną pomoc na etapie wdrożenia.

 

Uwaga!  Słowo „dyskietka” w nazwie programu ma znaczenie symboliczne. Oczywiście można wykorzystywać inne nośniki danych.

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]