Ewidencja i Rozliczanie Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu

(wersja dla Windows)

 

Program został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. Składa się z części ewidencyjnej w której można prowadzić wieloletnią ewidencję zezwoleń: „na sprzedaż alkoholu”, „na wyprzedaż z magazynu”, „zezwolenia jednorazowe” oraz dla „organizatorów przyjęć”. Obsługa zezwolenia rozpoczyna się od zarejestrowania wniosku, dalej przygotowanie i wydruk zezwolenia, wydanie, kontrola okresu ważności, ewidencjonowanie rocznych oświadczeń na podstawie których ustala się wielkości opłat, aż do momentu wygaśnięcia bądź cofnięcia zezwolenia. Program pozwala na generowanie zestawień wg kryteriów definiowanych przez użytkownika.

 

Cześć księgowa pozwalająca ewidencjonować i kontrolować należne płatności, funkcjonalnie jest bardzo podobna do „księgowości” naszych programów podatkowych.

 

Program może współpracować z naszym programem Księgowości Budżetowej w zakresie automatycznego przekazywania zbiorówek, oraz z programem „Obsługi kasy”, w zakresie przesyłania informacji „do kasy” i później automatycznego księgowania dokonanych wpłat.

 

Możliwa jest również współpraca programu z niektórymi programami „Ewidencji ludności” innych firm.

 

 

(Data aktualizacji - luty 2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]