WIMP - Import Danych z Elektronicznych Wyciągów Bankowych

(wersja dla Windows)

 

 

Program ten umożliwia przeniesienie danych z elektronicznych wyciągów bankowych (EWB) do Księgowości Budżetowej SIGID. Możliwe do przeniesienia dane, to kwoty wpłat oraz kwoty wypłat wraz z opisami, znajdujące się w pliku  pobieranym z banku. Program wymaga powiązania (sparametryzowania) powtarzalnych w wyciągach bankowych numerów rachunków bankowych, własnych i zewnętrznych, z kontami w KB SIGID, oraz  zdefiniowania sposobu dekretowania wczytywanych operacji.

 

Po jednorazowym sparametryzowaniu „kontrahentów” wczytywane dane będą przenoszone do dziennika w KB SIGID automatycznie. Jedynie przy pojawiających się nowych kontrahentach, ewentualnie usuwaniu i modyfikacji kont kontrahentów istniejących w systemie, trzeba będzie uzupełnić lub poprawić istniejącą parametryzację. Jeżeli konta kontrahentów w KB SIGID, będą prowadzone z transakcjami, to program wczytując dane z wyciągów będzie próbował powiązać wpłatę lub wypłatę z odpowiednią transakcją na koncie. Po wczytaniu danych z wyciągu bankowego do  dziennika, w programie KB SIGID możliwe  jest dalsze edytowanie jego zawartości.

 

Warunkiem skorzystania z programu, jest możliwość otrzymywania elektronicznych wyciągów bankowych, jako pliku w formacie bazującym na standardzie MT940.  Ponieważ  wyciągi z różnych banków mogą się różnić  co do swej zawartości, przed zakupem i wdrożeniem naszego programu należy skontaktować się z ZSI SIGID w celu uzgodnienia możliwości importu danych  w oparciu o Państwa elektroniczny wyciąg bankowy. Podobnie jak dla obsługi Płatności Masowych, kolejny pojawiający się szczegółowy wariant EWB w standardzie MT940, będzie wymagał wprowadzenia obsługi do programu.  Program jest oferowany w niewielkiej, jednorazowej, ryczałtowej kwocie podobnie jak program "Dyskietka dla Banku" lub "Program Obsługi Płatności Masowych", i podobnie jak w/w programy nie będzie podlegał corocznym umowom o przedłużonej gwarancji.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]