Ewidencja Opłat za Wieczyste Użytkowanie

(wersja dla Windows)

 

 

Program Ewidencja Opłat Za Wieczyste Użytkowanie jest przeznaczony do ewidencji i rozliczania płatności wynikających z zawartych aktów notarialnych dotyczących wieczystego użytkowania oraz przekształceń.

 

Do ewidencji programu wprowadza się dane niezbędne do kontroli i naliczania płatności wynikających z treści aktu notarialnego, dane te to między innymi:

  • okres obowiązywania wieczystego użytkowania lub przekształcenia, kwota i termin płatności (możliwe jest wprowadzanie informacji o pierwszej dokonanej wpłacie i ew. zaliczkowym opłaceniu należności z góry za dowolną liczbę lat).
  • użytkowników wraz z danymi adresowymi i dodatkowymi uwagami, nie jest ograniczona liczba osób będących użytkownikami, użytkownikami mogą być także osoby prawne.
  • przedmiot użytkowania - nr działki, powierzchnia oraz jeżeli jest to niezbędne to także dane dodatkowe jak: obręb, arkusz mapy, nr księgi wieczystej, nr aktu notarialnego adres działki itp. Nie jest ograniczona liczba możliwych do wprowadzenia przedmiotów opłaty.

 

Na podstawie podanych w akcie notarialnym danych program dokonuje wyliczeń kolejnych płatności i po weryfikacji przez operatora księguje na kontach do rozliczeń każdą z kartotek. Program nalicza także VAT dla tych kartotek, dla których podano sposób liczenia podatku i stawkę podatku. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia korekty płatności, odpisu, przypisu dodatkowego, naliczenia ew. odsetek, wysłania wezwania do zapłaty. Możliwe jest także wprowadzenie przekształcenia jednorazowego z uwzględnieniem odpowiedniej bonifikaty.

 

Wieczyste użytkowania lub przekształcenie po ew. wygaśnięciu wraz z kartami kontowymi są dostępne dla użytkownika, możliwe jest wprowadzanie dowolnych zmian do prowadzonych kartotek. Kartoteki prowadzone są przez program automatycznie z roku na rok do czasu ich wygaśnięcia lub zakończenia. Program pozwala na drukowanie dowolnych pism, po uprzednim zredagowaniu "wzorca" tekstu jaki będzie drukowany, możliwe jest także wykonanie dowolnych zestawień w dowolnym układzie.

 

Program jest instalowany wraz z Księgowością Analityczną, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczanie odsetek, sald, zaległości, nadpłat, drukowanie upomnień i tytułów egzekucyjnych itd.).

 

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 


Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]