Ewidencja Opłat za Wieczyste Użytkowanie

(wersja dla Windows)

 

Program “Ewidencja Opłat Za Wieczyste Użytkowanie” jest przeznaczony do ewidencji i rozliczania płatności wynikających z zawartych aktów notarialnych.

Do ewidencji programu wprowadza się dane niezbędne do kontroli i naliczania płatności wynikających z treści aktu notarialnego, dane te to między innymi:

  • okres obowiązywania wieczystego użytkowania, kwota i termin płatności (możliwe jest wprowadzanie informacji o pierwszej dokonanej wpłacie i ew. zaliczkowym opłaceniu należności z góry za dowolną liczbę lat.
  • wieczystych użytkowników wraz z danymi adresowymi i dodatkowymi uwagami, nie jest ograniczona liczba osób będących wieczystymi użytkownikami, użytkownikami mogą być także osoby prawne.
  • przedmiot użytkowania - nr działki, powierzchnia oraz jeżeli jest to niezbędne to także dane dodatkowe jak: obręb, arkusz mapy, nr księgi wieczystej, nr aktu notarialnego adres działki itp. Nie jest ograniczona liczba możliwych do wprowadzenia przedmiotów użytkowania.

 

Na podstawie podanych w akcie notarialnym danych program dokonuje wyliczeń kolejnych płatności i po weryfikacji przez operatora księguje na kontach do rozliczeń każdą z kartotek. Program nalicza także VAT dla tych kartotek, dla których podano sposób liczenia podatku i stawkę podatku. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia korekty płatności, odpisu, przypisu dodatkowego, naliczenia ew. odsetek, wysłania wezwania do zapłaty.

 

Wieczyste użytkowania po ew. wygaśnięciu wraz z kartami kontowymi są dostępne dla użytkownika, możliwe jest wprowadzanie dowolnych zmian do prowadzonych kartotek. Kartoteki prowadzone są przez program automatycznie z roku na rok do czasu ich wygaśnięcia lub zakończenia. Program pozwala na drukowanie dowolnych pism, po uprzednim zredagowaniu "wzorca" tekstu jaki będzie drukowany, możliwe jest także wykonanie dowolnych zestawień w dowolnym układzie.

 

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 


Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]