Szukanie Płatników Podatków i Opłat

(wersja dla Windows - program bezpłatny dla użytkowników programów SIGID)

 

Program pt. „Szukanie Płatników Podatków i Opłat” został opracowany w celu ułatwienia pracy na stanowiskach informacyjnych w urzędach, które użytkują kilka programów SIGID w warunkach sieci komputerów.

W wielu urzędach funkcjonują stanowiska informacyjne, które jako pierwsze mają kontakt z przychodzącym do urzędu płatnikiem. Czasami taką funkcję pełni stanowisko w kasie urzędu.

Dość często zdarza się, że płatnik przychodzi do urzędu zapłacić, ale sam dokładnie nie wie za co. Wówczas, np. dzięki programowi „Szukanie płatników podatków i opłat”, istnieje możliwość szybkiego wyszukania płatnika w programach SIGID, nawet posiadając niewielką ilość informacji o tej osobie, na przykład tylko nazwisko lub jego część. Program wyszuka wówczas osoby o podanym nazwisku we wszystkich programach SIGID wcześniej związanych z programem do przeszukiwań. Ponadto możliwe jest wyszukiwanie poprzez podanie numeru NIP lub numeru PESEL oraz przez podanie identyfikatora płatnika - 6-cyfrowego numeru karty kontowej poprzedzonego przedrostkiem – literą oznaczającą program SIGID.

Program przygotowany jest do obsługi wielu instalacji jednego programu rozmieszczonych w różnych katalogach. Po wyszukaniu płatnika na ekranie zaprezentowany jest opis, który informuje w której instalacji osoba została znaleziona.

Program „Szukanie płatników podatków i opłat” umożliwia wyszukiwanie płatników w następujących programach  SIGID:

 • Ewidencja dochodów nieprzypisanych
 • Ewidencja i rozliczanie innych opłat
 • Ewidencja i rozliczanie sprzedaży kredytowej
 • Programy obsługi mandatów kredytowych
 • Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych
 • Podatek rolny/leśny/nieruchomości dla osób fizycznych
 • Podatek od nieruchomości dla osób prawnych
 • Podatek rolny/leśny dla osób prawnych
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek od posiadania psów
 • Ewidencja opłat dzierżawnych
 • Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie
 • Ewidencja i Rozliczanie Opłat za Gospodarowanie Odpadami
 • Ewidencja i Rozliczanie Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholu

Program posiada oddzielne uprawnienia do wprowadzania parametrów oraz do wyszukiwania płatników. Ponadto w zależności od zastosowania tego programu należy użytkownikowi programu nadać odpowiednie uprawnienia w innych programach. W przypadku minimalizacji zastosowań wystarczą uprawnienia do przeglądania kont płatników w programach powiązanych. Natomiast gdy program ma mieć zastosowanie do kompleksowej obsługi płatników należy nadać odpowiednie uprawnienia związane z obsługą księgowości analitycznej, na przykład przekazywanie danych do kasy.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]