Podatek Rolny/Leśny dla Osób Prawnych

(wersja dla Windows)

 

 

Program obsługuje szczegółową ewidencję i rozliczanie osób prawnych oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, obowiązane do składania deklaracji na podatek rolny od gruntów i podatek leśny w danym roku kalendarzowym, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Z przyczyn "historycznych" (dawna ustawa o podatkach), obecnie program obsługuje dwie ewidencje podatników obliczane w różny sposób, oddzielnie dla podatników podatku rolnego i podatników podatku leśnego osób prawnych.

 

Program umożliwia m.in.:

  • zarejestrowanie deklaracji na podatek rolny/leśny od gruntów z bieżącą kontrolą prawidłowości podanych w deklaracji obliczeń,
  • otwarcie konta podatnika i przekazywanie danych z ewidencji do księgowości podatkowej, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczanie odsetek, sald, zaległości, nadpłat, upomnień itd.),
  • wydawanie decyzji przypisowych, odpisowych i umorzeniowych w ciągu roku podatkowego,
  • korektę deklaracji podatkowych na rok bieżący,
  • utrzymywanie i wyświetlanie zapisów archiwalnych z lat ubiegłych,
  • kontrolę braku deklaracji podatkowej w oparciu o deklarację z roku poprzedniego, itd.
  • wykonywanie zestawień, m.in. zestawienie skutków obniżenia stawek.

 

Program uwzględnia m.in. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 107, poz. 1138), m.in. tworzenie raportów i zbiorczych zestawień wg kryteriów definiowanych przez użytkownika, eksport danych do pliku w formacie rozszerzalnego języka znaczników (XML).

 

Program jest instalowany wraz z Księgowością Podatkową, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczanie odsetek, sald, zaległości, nadpłat, drukowanie upomnień i tytułów egzekucyjnych itd.).

 

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

 

(Data aktualizacji - luty 2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]