Ewidencja i Drukowanie Poleceń Przelewów

(wersja dla Windows)

 

Program umożliwia przygotowanie, ewidencjowanie i drukowanie poleceń przelewów oraz wykonywanie niezbędnych zestawień zbiorczych. Polecenia przelewów wystawia się wykorzystując wcześniej, (lub na bieżąco), definiowane kartoteki dłużników i wierzycieli, zawierające wszystkie niezbędne dane. W przypadku powtarzalnych działań możliwe jest zdefiniowanie tzw. “typowych przelewów” czyli wstępnie zestawionych par, “dłużnik - wierzyciel”, dla których w momencie wystawiania, należy tylko wprowadzić kwotę i w razie potrzeby zmodyfikować podpowiadaną datę i tytuł przelewu. W sytuacji gdy wystawia się kilka (lub więcej) przelewów z jednego konta, można automatycznie zestawić tzw. “zbiorcze polecenie przelewu”, wymagane w większości banków.

 

Program “Przelewy” może być traktowany jako “lepsza maszyna do pisania”, w sytuacji gdy jest wykorzystywany tylko do wystawiania przelewów, lub jako spójna baza danych, gdy prowadzi się odpowiednią klasyfikację, (grupowanie), wystawianych dokumentów, celem umożliwienia wykonywania pewnych zestawień zbiorczych.

 

W przypadku współpracy z niektórymi bankami możliwe jest równoległe z drukowaniem polecenia przelewu wygenerowanie odpowiedniego zbioru transakcyjnego, który przekazany do banku przy pomocy systemu “home banking” lub bezpośrednio w formie dyskietki umożliwia znaczące przyspieszenie realizowanych transakcji.

 

Wprowadzanie danych może być wspomagane przez wstępnie napełnione słowniki m.in. identyfikatorów formularzy, miejscowości oraz z danymi dla przelewów podatkowych.

Razem z programem dostarczana jest dokumentacja użytkowa w wersji „elektronicznej”.

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]