Ewidencja i Drukowanie Poleceń Przelewów

(wersja dla Windows)

 

 

Program umożliwia przygotowanie, ewidencjowanie i drukowanie poleceń przelewów oraz wykonywanie niezbędnych zestawień zbiorczych. Polecenia przelewów wystawia się wykorzystując wcześniej, (lub na bieżąco), definiowane kartoteki dłużników i wierzycieli, zawierające wszystkie niezbędne dane. W przypadku powtarzalnych działań możliwe jest zdefiniowanie tzw. “typowych przelewów” czyli wstępnie zestawionych par, “dłużnik - wierzyciel”, dla których w momencie wystawiania, należy tylko wprowadzić kwotę i w razie potrzeby zmodyfikować podpowiadaną datę i tytuł przelewu. W sytuacji gdy wystawia się kilka (lub więcej) przelewów z jednego konta, można automatycznie zestawić tzw. “zbiorcze polecenie przelewu”, wymagane w większości banków.

 

W przypadku współpracy z niektórymi bankami możliwe jest równoległe z drukowaniem polecenia przelewu wygenerowanie odpowiedniego zbioru transakcyjnego, który przekazany do banku przy pomocy systemu “home banking” lub bezpośrednio w formie dyskietki (pliku) umożliwia znaczące przyspieszenie realizowanych transakcji.

 

Wprowadzanie danych może być wspomagane przez wstępnie napełnione słowniki m.in. identyfikatorów formularzy, miejscowości oraz z danymi dla przelewów podatkowych.

 

Razem z programem dostarczana jest dokumentacja użytkowa w wersji „elektronicznej”.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]