Opłata od Posiadania Psów

(wersja dla Windows)

 

 

Program obsługuje szczegółową ewidencję i rozliczanie osób fizycznych posiadających psy.

 

Program umożliwia m.in.

  • zarejestrowanie osób posiadających psy z bieżącą kontrolą prawidłowości podanych w deklaracji obliczeń,
  • założenie kartoteki wsi i inkasentów z możliwością druku list podatników (i ich należności) przypisanych do danego inkasenta
  • zdefiniowanie stawek i parametrów wpływających na sposób liczenia podatku wg lokalnie obowiązującej uchwały (terminy płatności, ilości rat, stawki itp.),
  • zdefiniowanie nazw i wielkości (w procentach) ulg zgodnie z lokalnymi uchwałami,
  • grupowe obliczanie podatku dla całej bazy podatników po uchwaleniu nowych stawek podatku,
  • otwarcie konta podatnika i przekazanie danych z ewidencji do księgowości podatkowej, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczanie odsetek, sald, zaległości, nadpłat, upomnień itd.),
  • wydawanie decyzji przypisowych, odpisowych i umorzeniowych w ciągu roku podatkowego,
  • rejestrację zmian w deklaracjach podatkowych na rok bieżący,
  • różnego rodzaju zestawienia statystyczne oparte o aktualny stan bazy podatników

 

Program jest instalowany wraz z Księgowością Podatkową, gdzie następuje zasadnicza obsługa rozliczeń podatnika (rejestracja wpłat, obliczanie odsetek, sald, zaległości, nadpłat, drukowanie upomnień i tytułów egzekucyjnych itd.).

 

Program spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.

 

System haseł, identyfikatorów i uprawnień do wykonania określonych czynności w programie, uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

 

 

(Data aktualizacji - luty  2021 – szczegółowy opis funkcjonalności i bieżących zmian, dostępny jest z poziomu instalacji programu.)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]