Użytkownikom naszych programów, przypominamy, że macie Państwo dostęp do opisów zmian w nowych wersjach jeszcze nie zainstalowanych aktualizacji z poziomu użytkowanego programu.

 

 

We wszystkich programach SIGID, na głównym ekranie, w menu „Aktualizacja programów”, dostępna jest funkcja "Sprawdź czy jest nowa wersja programu na www.sigid.pl".

 

We wszystkich naszych programach dodaliśmy funkcjonalność komunikatów internetowych. Od teraz każdy użytkownik programów SIGID może otrzymywać aktualne informacje w formie powiadomień przy starcie programu. Komunikaty mogą pojawić się w formie interaktywnej z np. możliwością zgłoszenia się na szkolenia on-line z obsługi programu.

 

Funkcję tą może uruchomić każdy z użytkowników programu, posiadający dostęp do Internetu, bez konieczności podawania hasła dostępowego. Program sprawdzi czy jest nowa wersja. Jeżeli dostępna będzie nowsza wersja wówczas pojawi się komunikat z informacją o dostępnych do pobrania aktualizacjach. Możliwe będzie także wyświetlenie najnowszego opisu zmian w programie.

 

 

Dostęp do informacji o zmianach w oczekującym na pobranie i aktualizację programie, pozwoli Państwu ocenić pilność wykonania tej aktualizacji przez uprawnione do wykonywania tych zadań osoby.

 

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]