Użytkownikom naszych programów, przypominamy, że macie Państwo dostęp do opisów zmian w nowych wersjach jeszcze nie zainstalowanych aktualizacji z poziomu użytkowanego programu.

 

 

We wszystkich naszych programach dodaliśmy funkcjonalność komunikatów internetowych. Od teraz każdy użytkownik programów SIGID może otrzymywać aktualne informacje w formie powiadomień przy starcie programu. Komunikaty mogą pojawić się w formie interaktywnej z np. możliwością zgłoszenia się na szkolenia on-line z obsługi programu.

 

 

We wszystkich programach SIGID, na głównym ekranie, w menu „Aktualizacja programów”, dostępna jest funkcja "Sprawdź czy jest nowa wersja programu na www.sigid.pl".
 

 

Funkcję tą może uruchomić każdy z użytkowników programu, posiadający dostęp do Internetu, bez konieczności podawania hasła dostępowego. Program sprawdzi czy jest nowa wersja. Jeżeli dostępna będzie nowsza wersja wówczas pojawi się komunikat z informacją o dostępnych do pobrania aktualizacjach. Możliwe będzie także wyświetlenie najnowszego opisu zmian w programie.

 

 Dostęp do informacji o zmianach w oczekującym na pobranie i aktualizację programie, pozwoli Państwu ocenić pilność wykonania tej aktualizacji przez uprawnione do wykonywania tych zadań osoby.

 

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]