Gminny Portal Podatkowy SIGID zaprojektowany został jako wielozadaniowy łącznik pomiędzy bazą danych SIGID i płatnikami podatków i opłat lokalnych. 

Portal umożliwia jednoznaczną weryfikację płatnika w systemach dziedzinowych używanych w Urzędzie przez tzw. "gminny profil zaufany". Jest to konto (gminny login) zakładane lokalnie w Urzędzie przez pracowników Urzędu po weryfikacji płatnika/podatnika.

Podstawową formą weryfikacji jest autentykacja poprzez Profil Zaufany lub podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym obsługiwane przez platformę ePUAP.

Portal został podzielony na dwa odrębne serwisy:

 1. część użytkowo/administracyjna (dostępna tylko w Gminie dla pracowników)

 2. portal podatnika/płatnika (przeznaczony do publikacji w Internecie)

 

GPPS udostępnia pracownikom Urzędu w części użytkowej (dostępnej dla codziennej obsługi):

 1. zarządzanie nadawanymi przez gminę „gminnymi loginami”, założonymi na wniosek zweryfikowanego przez gminę płatnika, nadawanie wstępnego hasła do gminnego loginu, nadawanie uprawnień dla uprawnionych pełnomocników płatników.

 2. definiowanie wzorców tekstów wiadomości e-mail dla „Zdefiniowanych zapytań”*.

 3. definiowanie wzorców tekstów wiadomości SMS dla „Zdefiniowanych zapytań”*.

 4. grupowe wysyłanie podpisanych cyfrowo wiadomości e-mail w oparciu o bazę zgód płatników i wyniki - odpowiedź z nastaw tzw. „Zdefiniowanych zapytań”*, zadanych do bazy danych SIGID.

 5. grupowe wysyłanie wiadomości SMS w oparciu o bazę zgód płatników i wyniki - odpowiedź z nastaw tzw. „Zdefiniowanych zapytań”.

 6. raporty związane z działaniem portalu, logi,  historia wysyłek wiadomości  itp.

 

GPPS udostępnia pracownikom Urzędu w części administracyjnej (dostępnej wyłącznie dla administratora):

 1. czynności administracyjne związane z działaniem portalu, logi,  historia wysyłek wiadomości,  porządkowanie, raporty itp.

 2. zarządzanie bazą i uprawnieniami użytkowników (pracowników Urzędu) z części użytkowej.

 

GPPS udostępnia podatnikom/płatnikom (przez Internet):

 1. logowanie do portalu w oparciu o nadany „gminny login”,

 2. po zalogowaniu, przeglądanie stanu własnych należności w rozłożeniu na poszczególne rodzaje zobowiązań,

 3. składanie lub cofanie  przez  płatników zgód na otrzymywanie powiadomień o terminach zapłaty należności lub ich upływie od Gminy poprzez SMS,

 4. składanie lub cofanie  przez  płatników zgód na otrzymywanie powiadomień o terminach zapłaty należności lub ich upływie od Gminy  pocztą e-mail.

 5. oraz dla wersji GPPS z obsługą płatności - możliwość zapłaty wybranej raty/rat wybranego podatku, on-line z własnego banku internetowego podatnika lub kart kredytowej podatnika. Jeżeli Gmina ma wdrożone płatności masowe to zostaną użyte konta wirtualne właściwe dla każdego podatku.

 

* System SIGID rozbudowany został o program do wyszukiwania i odczytu informacji z księgowej bazy danych SIGID wg nastaw definiowanych przez pracownika tzw. „Zdefiniowanych zapytań”.

      Do wyboru jest 5 zdefiniowanych zapytań:

      1) łączna zaległość,

      2) łączna należność ogółem,

      3) najbliższe należności,

      4) należności oraz zaległości,

      5) należności oraz zaległości z odsetkami.

    wg nastaw opartych o wskazane daty i wybór programu dziedzinowego z listy programów zainstalowanych w Urzędzie.

 

    Odpowiedzi – wyniki "zdefiniowanego zapytania", pracownik urzędu poprzez portal GPPS może przekazać poprzez SMS lub e-mail.  Informacja bazuje na wybieranych własnych szablonach tekstów. E-maile podpisywane są cyfrowo certyfikatem  wystawionym dla Urzędu przez jedną z publicznych instytucji zaufania.

    Funkcjonalność grupowej wysyłki SMS oparta została o mechanizmy oferowane przez ogólnopolskiego operatora firmę SerwerSMS.pl. Została podpisana umowa o współpracy zawierającą zastosowanie korzystnych rabatów dla gmin, klientów ZSI SIGID i użytkowników portalu GPPS, które to gminy będą musiały skorzystać z usług wskazanego operatora.

 

 Wersja z płatnościami obsługiwanymi przez PayByNet

Demo - portal podatnika/płatnika *            Demo - część użytkowo/administracyjna *

 

 Wersja z płatnościami obsługiwanymi przez PayU

Demo - portal podatnika/płatnika *            Demo - część użytkowo/administracyjna *

 

* Do portalu podatnika/płatnika oraz serwisu użytkowo/administracyjnego wymagane jest posiadanie aktywnego loginu i hasła, które udostępniamy indywidualnie na zgłoszenie mailowe Urzędów Miast i Gmin do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2022 All right reserved [obsługa przeglądarek]