Programy SIGID a platforma ePUAP


W związku z wejściem 17 czerwca w życie ustawy z 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 40 poz. 230), przygotowaliśmy dla Państwa zaawansowane, aktywne formularze podatkowe przeznaczone na platformę ePUAP oraz około 40 innych aktywnych formularzy występujących w każdym urzędzie miasta lub gminy.

Z uwagi na wskazanie w ustawie platformy ePUAP jako systemu, w którym instytucje publiczne powinny udostępniać usługi elektroniczne przenieśliśmy podstawową część naszej oferty na tą właśnie platformę. Wszystkie przygotowane przez naszą firmę formularze dostępne aktualnie i w przyszłości na platformie  ePUAP,  opracowane są w wymaganej technologii XForms i umożliwiają wykorzystanie w pełni wszystkich zaimplementowanych tam mechanizmów. Między innymi dostępna jest pełna obsługa podpisów elektronicznych, automatyczne generowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz Urzędowego Poświadczenia Doręczenia, wnoszenie opłat skarbowych i innych, itd. Wszystkie formularze w momencie uruchamiania odczytują i automatycznie wypełniają dane z profilu użytkownika takie jak: imię, nazwisko, adres, numery PESEL, NIP itd. Formularze są również przygotowane do obsługi tzw. Profilu Zaufanego ePUAP, który nadawany bezpłatnie, wchodzi powoli do powszechnego użycia.


 

Ważne.

Formularze podatkowe opracowane przez ZSI SIGID zawierają, (w sposób niewidoczny na ekranie), powiązania z naszymi programami podatkowymi.  Deklaracje i informacje podatkowe, które docelowo będą składane poprzez ePUAP na naszych formularzach, mają zdolność półautomatycznego, (czyli pod kontrolą operatora), zaczytywania do bazy podatkowej SIGID. Ci z Państwa, którzy razem z programem obsługi kancelaryjnej, przy okazji, otrzymali dodatkowo formularze podatkowe,  nie uzyskają takiej funkcjonalności!

 

          

W chwili obecnej, wybrane formularze opracowane przez ZSI SIGID na platformę ePUAP można obejrzeć np. w katalogu usług platformy ePUAP Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Aby obejrzeć elektroniczną postać „Informacji” i „Deklaracji Podatkowych” oraz pozostałych formularzy przygotowanych np. dla  Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie  należy:

-          wejść na stronę www.epuap.gov.pl

-          kliknąć w „Katalog spraw”

-          w polu "znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę” należy wpisać Żmigród

-          z listy należy wybrać „Urząd Miejski w Żmigrodzie”

-          kliknąć w „Pokaż sprawy wybranego urzędu”

-          pojawi się lista dostępnych formularzy w wersji elektronicznej

 

 

Aby wypełnić formularz i zapoznać się funkcjonalnością nowej platformy należy się zarejestrować w systemie ePUAP. Warto jednak to zrobić, gdyż rejestracja zajmuje tylko kilka minut, a faktyczne wypełnienie chociażby jednego formularza pozwoli ocenić wymierne korzyści jakie niesie korzystanie z tej platformy w przyszłości.

 

 

Wszystkich Państwa zainteresowanych obejrzeniem i przetestowaniem pakietu formularzy związanych z programem ERGO prosimy o kontakt. Przygotujemy dla Państwa indywidualną instalację wersji demo programu ERGO, skonfigurowaną do współpracy z testową platformą ePUAP i specjalnie dla Państwa przygotowanymi formularzami skorelowanymi do współpracy z przygotowaną wersją demo programu ERGO.

 

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]