2021-02-22

Uprzejmie informujemy, że zostały zaktualizowane opisy dla funkcjonalności naszych programów dostępnych w zakładce "Produkty, programy" na naszej stronie internetowej.

 

2020-10-30

We wszystkich naszych programach dodaliśmy funkcjonalność komunikatów internetowych. Od teraz każdy użytkownik programów SIGID może otrzymywać aktualne informacje w formie powiadomień przy starcie programu. Komunikaty mogą pojawić się w formie interaktywnej z np. możliwością zgłoszenia się na szkolenia on-line z obsługi programu.

 

2020-05-04

Uprzejmie informujemy, że są do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowe wersje wszystkich programów działających na bazach plikowych. Aktualizacje zawierają instrukcję dla informatyków związaną z ustawieniami pracy naszych programów w środowisku systemu Windows 10. Instrukcja jest również dostępna w zakładce „Informacje techniczne” na naszej stronie internetowej.

 

2020-02-24

Uprzejmie informujemy, że są do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowe wersje programu Księgowości Budżetowej zawierające zmiany w sprawozdawczości budżetowej w ślad za DU 2019 poz. 1996.

Są to wersje programów:  KB 4.08a. z 2020.01.20 dla wersji plikowej oraz KB 5.06a z 2020.01.20 dla wersji SQL.

 

2020-02-10

Uprzejmie informujemy, że są do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowe wersje programów podatkowych zawierające zmiany w zakresie generowania  dla GUS danych jednostkowych o podatkach i opłatach lokalnych, z ewidencji podatkowej nieruchomości wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

Zmiany dotyczą kilku programów podatkowych, które należy zaktualizować zgodnie ze swoim stanem użytkowania.

Szczegółowe opisy zmian zawarte są w programach lub dostępne z poziomu programów jeszcze przed instalacją aktualizacji.

 

2019-12-23

Uprzejmie informujemy, że są do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowe wersje programu Kadry i Płace zawierające zmiany zakresie nowego PIT-11  w ślad za zmianami w ustawie o obsłudze przychodów dla osób poniżej 26 roku życia.

 

2019-09-24

Uprzejmie informujemy, że jest do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowa wersja programu Kadry i Płace PL 4.11a (oraz PL 5.06a dla SQL) z dnia  2019.09.09

Opis zmian znajduje się w programie.

 

2019-07-05

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony www.sigid.pl jest nowa wersja  MF 4.03b z 20190705 programu "Sprawozdania podatkowe SP-1" o nazwie X_MFSP.exe

Wprowadzono zmiany w zakresie uwzględniania lub nie uwzględniania gruntów rolnych objętych ulgą inwestycyjną. Sposób obsługi został zasugerowany w mailu z dnia 25 kwietnia 2019 r., który to mail. został rozesłany do wszystkich gmin w kraju przez osobę prowadzącą temat w Ministerstwie Finansów.

 

2019-04-19

Uprzejmie informujemy, że jest do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowa wersja programu  "Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT"

Są to wersje:  EV_4.03i z 2019.04.18 oraz EV_5.03i z 2019.04.18 dla SQL.

Udostępniono możliwość importowania do rejestru zakupów tzw. faktur ustrukturyzowanych w formie plików XML z platformy PEF  w ślad za Ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym D.U. 2018 poz. 2191.

 

2019-01-02

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym na naszej stronie zostały umieszczone aktualizacje wszystkich programów i  towarzyszące im opisy zmian.

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

 

2018-11-14

Uprzejmie informujemy, że jest do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowa wersja programu Księgowości Budżetowej  KB 4.03a z 2018.11.01  oraz  (wersja dla SQL)  KB 5.03a z 2018.11.01

Wprowadzono dwie istotne grupy zmian w ślad za mającymi obowiązywać od roku 2019

 • nowymi arkuszami bilansowymi w tym nową „Informacją dodatkową” w ślad za: ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych... oraz,
 • nowymi grupami paragrafów wydatków, które mogą być zastosowane do planowania w grupach paragrafów i w Rb-28S w ślad za trzema rozporządzeniami Ministra Finansów z 20 lipca 2018 r. DU 2018 poz. 1393, 1394,1395.

Opis zmian znajduje się w programie.


 

2018-07-27

Uprzejmie informujemy, że jest do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowa wersja programu  "Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT"

Są to wersje:  EV_4.03c z 2018.07.16 oraz EV_5.03b z 2018.07.16 dla SQL.

Wersja ta jest dostosowana do stanu prawnego obowiązującego od 1 lipca 2018 r. 

Przypominamy, iż od rozliczeń za lipiec 2018 r. przy wysyłaniu deklaracji VAT-7 obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7(18).

 

2018-03-29

Uprzejmie informujemy, że jest do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowa wersja programu Księgowości Budżetowej  KB 4.02a  z dnia  2018.03.27 oraz  (wersja dla SQL)  KB 5.02a  z dnia  2018.03.27

Program obsługuje wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9-go stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz.U. 2018 poz. 109

Opis zmian znajduje się w programie.

 

2018-02-12

Dla tych z Państwa, którzy użytkują programy podatkowe SIGID udostępniliśmy nowy program pt. "Sprawozdania podatkowe SP-1".

Nowy program o nazwie X_MFSP.exe pomoże Państwu obsłużyć nowe wymagania sprawozdawcze w ślad za rozporządzeniem Min. Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. (D.U. 2017 poz. 2455) w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Program jest dostępny po zalogowaniu się do serwisu własnym loginem i hasłem.

 

2018-02-02

Uprzejmie informujemy, że jest do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowa wersja programu  "Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT"

Są to wersje:  EV_4.02a z 2018.02.01 oraz EV_5.02a z 2018.02.01 dla SQL.

Wersja ta jest dostosowana do stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. 

Przypominamy, iż od 1 lutego 2018 r. przy wysyłaniu plików JPK-VAT obowiązuje nowy schemat pliku JPK_VAT(3), także dla korekt dotyczących lat wcześniejszych.

Ci z Państwa, którzy użytkują nasz program do obsługi wysyłki plików JPK powinni także pobrać aktualizację tego programu.

 

2017-12-29

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony www.sigid.pl są nowe wersje programów podatkowych:

 • „Podatek Rolny/Leśny/Od  Nieruchomości  dla Osób  Fizycznych” wer.  RF 4.02a  z dnia 2017.12.28 
 • „Podatek Rolny/Leśny/Od  Nieruchomości  dla Osób  Fizycznych” wer. SQL RF 5.02a  z dnia 2017.12.28 
 • „Podatek Od  Nieruchomości  dla Osób  Fizycznych” wer.  NF 4.02a z dnia 2017.12.28 
 • „Podatek Od  Nieruchomości  dla Osób  Fizycznych” wer.  SQL NF 5.02a z dnia 2017.12.28 

Są to ważne aktualizacje zawierające zmiany na rok 2018.

Szczegóły zawarte są w opisach zmian po aktualizacji lub jeszcze przed aktualizacją z poziomu menu głównego danego programu,  „Sprawdź czy jest nowa wersja programu na www.sigid.pl”.

 

2017-12-12

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony www.sigid.pl są nowe wersje programów podatkowych:

 • „Podatek Rolny/Leśny/Od  Nieruchomości  dla Osób  Fizycznych” wer.  RF 4.02a  z dnia 2017.11.30 
 • „Podatek Od  Nieruchomości  dla Osób  Fizycznych” wer.  NF 4.02a 2017.11.30 

Są to ważne aktualizacje zawierające istotne zmiany na rok 2018.

Szczegóły zawarte są w opisach zmian po aktualizacji lub jeszcze przed aktualizacją z poziomu menu głównego danego programu - „Sprawdź czy jest nowa wersja programu na www.sigid.pl”.

 

2017-11-10

W dniu dzisiejszym, tak jak informowaliśmy Państwa pisemnie, na naszej stronie www.sigid.pl zostały umieszczone najnowsze aktualizacje programów zgodne z zawartością płyty "SIGID-39 listopad/2017", a wszystkie poprzednie wersje zostały usunięte.

 

2017-11-09

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została wysłana zapowiadana płyta CD pt. "SIGID-39 listopad/2017", do wszystkich Państwa, posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją aktualizacji, ta płyta wymaga innego sposobu aktualizacji.

 

2017-10-03

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie www.sigid.pl  udostępniliśmy do pobrania najnowsze wersje wszystkich naszych programów zarówno dla baz plikowych (DBF) jak i  dla bazy SQL.

Prosimy o aktualizację użytkowanych przez Państwa programów SIGID najpóźniej do końca października 2017 r. Ułatwi to Państwu planowaną na listopad migrację naszych programów do nowszej technologicznie wersji dystrybucyjnej.

Na początku listopada 2017 r. otrzymacie Państwo specjalną płytę CD z prostą instrukcją instalacji (migracji) do nowszych wersji użytkowanych przez Państwa programów SIGID.

 

2017-09-04

 

W dniu dzisiejszym, na naszej stronie, została zaktualizowana oferta proponowanych przez nas programów.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami.

 

2016-12-30

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została wysłana płyta CD pt. "SIGID-38 styczeń/2017", do wszystkich Państwa, posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID.
Jednocześnie wszystkie aktualizacje programów i  towarzyszące im opisy zawarte na płycie, zostały udostępnione na www.sigid.pl
Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Płyta zawiera opisy najbardziej aktualnych i interesujących Państwa zagadnień, takich jak, np.

 • centralizacja rozliczeń podatku VAT,
 • nowy program „Import Danych z Elektronicznych Wyciągów Bankowych”
 • Gminny Portal Podatkowy SIGID i wiele innych.

 

2016-09-30

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została wysłana płyta CD pt. "SIGID-37 wrzesień/2016", do wszystkich Państwa, posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID.
Jednocześnie wszystkie aktualizacje programów i  towarzyszące im opisy zawarte na płycie, zostały udostępnione na www.sigid.pl
Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Samo pobranie programu z www.sigid.pl to za mało, bowiem płyta zawiera opisy najbardziej aktualnych i interesujących Państwa zagadnień, takich jak, np.

 • Jednolite Pliki Kontrolne, generowanie i wysyłka,
 • centralizacja rozliczeń podatku VAT,
 • Gminny Portal Podatkowy SIGID i wiele innych.


Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej opublikowane zostały odnośniki do demonstracyjnych wersji Gminnego Portalu Podatkowego SIGID (GPPS)  z modułem obsługi płatności przez system PayByNet lub PayU

 

2016-08-29

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została udostępniona do testów nowa wersja Gminnego Portalu Podatkowego SIGID.
Funkcjonalność została wzbogacona między innymi o nowego operatora płatności - firmę PayU.

Ci z Państwa, którzy otrzymali wcześniej dane dostępowe mogą z nich również skorzystać na bliźniaczej wersji portalu z włączonymi płatnościami PayU.

 

Zapraszamy do testów.

 

2016-06-30

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, na naszej stronie www.sigid.pl  zostały udostępnione aktualizacje programów SIGID objętych obowiązkiem generowania Jednolitych Plików Kontrolnych. Aktualizacjom towarzyszą obszerne opisy związane z obsługą JPK.

Użytkownikom naszych programów, przypominamy, że macie Państwo dostęp do opisów zmian w nowych wersjach jeszcze nie zainstalowanych aktualizacji z poziomu użytkowanego programu.

We wszystkich programach SIGID, na głównym ekranie, w menu „Aktualizacja programów”, została wprowadzona nowa funkcja "Sprawdź czy jest nowa wersja programu na www.sigid.pl".

Funkcję tą może uruchomić każdy z użytkowników programu, posiadający dostęp do Internetu, bez konieczności podawania hasła dostępowego wykonywania aktualizacji. Program sprawdzi czy jest nowa wersja. Jeżeli dostępna będzie nowsza wersja wówczas pojawi się komunikat z informacją o dostępnych do pobrania aktualizacjach. Możliwe będzie także wyświetlenie najnowszego opisu zmian w programie.

Dostęp do informacji o zmianach w oczekującym na pobranie i aktualizację programie, pozwoli Państwu ocenić pilność wykonania tej aktualizacji przez uprawnione do wykonywania tych zadań  osoby.

 

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

 

2015-12-30

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym została wysłana płyta CD pt. "SIGID-36 styczeń/2016", do wszystkich Państwa, posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID.

Jednocześnie wszystkie aktualizacje programów i  towarzyszące im opisy zawarte na płycie, zostały udostępnione na www.sigid.pl

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

 

2015-09-30

 

W dniu 25.09.2015, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-35 wrzesień/2015”.
Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.
Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.
Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie internetowej opublikowane zostały odnośniki do demonstracyjnej wersji Gminnego Portalu Podatkowego SIGID (GPPS).
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego możliwościami. Informacje na temat wymagań technicznych oraz podstawowych funkcjonalności GPPS znajdziecie Państwo na przesłanej płycie „SIGID-35 wrzesień/2015”

 

2015-08-05

 

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony www.sigid.pl jest dostępna nowa wersja programu "Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT"

Szczegóły w opisie zmian w programie.

 

 

2015-04-04

 

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony www.sigid.pl jest nowa wersja programu pt. „Podatek rolnych/leśny/od  nieruchomości  osoby  fizyczne”,  wersja RF 2.66a z dnia 2015.04.07

 

Wersja ta zawiera dodatkowo bezpłatny, specjalny program X_IZBY.exe pt.  „Obsługa Wyborów do Izb Rolniczych 2015” w wersji IR 2.04a,  dedykowany wyłącznie  do drukowania spisu wyborców na wybory mające się odbyć 31 maja 2015 roku.

 

2015-01-02

 

W dniu 02.01.2015, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-34 styczeń/2015”.
Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.
Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.
Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

2014-09-26

 

W dniu 26.09.2014, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-33 wrzesień/2014”.
Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.
Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.
Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

2014-07-18

 

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  są nowe wersje programów:

- Ewidencja Opłat Dzierżawnych,

- Ewidencja Opłat za Wieczyste Użytkowanie.

Prosimy o zapoznanie się z opisami zmian znajdującymi się w programach. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych tytułów wykonawczych i upomnień.

 

2014-07-16

 

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  są nowe wersje programów:

- Ewidencja i Rozliczanie Sprzedaży Kredytowej,

- Ewidencja i Rozliczanie Zezwoleń na Sprzedaż Alkoholi.

Prosimy o zapoznanie się z opisami zmian znajdującymi się w programach. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych tytułów wykonawczych i upomnień.

 

2014-07-15

 

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  są nowe wersje programów:

- Podatek od Posiadania Psów,

- Ewidencja i Rozliczanie Innych Opłat.

Prosimy o zapoznanie się z opisami zmian znajdującymi się w programach. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych tytułów wykonawczych i upomnień.

 

2014-07-10

 

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  są nowe wersje programów:

- Podatek od Nieruchomości dla Osób Prawnych,

- Podatek Rolny / Leśny dla Osób Prawnych,

- Ewidencja i Rozliczanie Opłat za Gospodarowanie Odpadami.

Prosimy o zapoznanie się z opisami zmian znajdującymi się w programach. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych tytułów wykonawczych i upomnień.

 

2014-07-09

 

Uprzejmie informujemy, że do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  są nowe wersje programów:

- Podatek Rolny / Leśny / Nieruchomości dla Osób Fizycznych,

- Podatek od Nieruchomości dla Osób Fizycznych,

- Podatek od Środków Transportowych.

Prosimy o zapoznanie się z opisami zmian znajdującymi się w programach. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych tytułów wykonawczych i upomnień.

 

2014-03-31

 

Uprzejmie informujemy, że jest do pobrania z naszej strony  www.sigid.pl  nowa wersja programu Księgowości Budżetowej zawierająca zmiany w sprawozdawczości budżetowej w ślad za DU 2014 poz. 119. Pojawiło się nowe sprawozdanie Rb-28NWS o wykonaniu wydatków niewygasających.  Opis zmian znajduje się w programie  wer. KB 2.45e.

 

2014-02-07

 

7 lutego br. na naszej stronie www.sigid.pl została umieszczona nowa wersja programu Księgowości Budżetowej zawierająca zmiany w sprawozdawczości budżetowej w ślad za DU 2014 poz. 119. Opis zmian znajduje się w programie  wer. KB 2.45c.

 

2013-12-30

 

W dniu 30.12.2013, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-32 styczeń/2014”.
Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.


Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.
Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

2013-10-31

 

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie www.sigid.pl jest dostępna aktualizacja programu „Ewidencja Zakupów i Sprzedaży VAT”, wersja 2.42a z dnia 2013.10.14 zawierająca zmiany zapowiedziane w opisach wysłanych do Państwa na płycie CD „SIGID – 31 wrzesień 2013”.

Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu obsługi w urzędzie gminy i jednostkach podległych prowadzenia i rozliczenia podatku VAT,  w świetle Uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 roku o następującej treści: „W świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz. 555 ze zmianami) gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług”.

Szczegóły w opisie zmian i w podręczniku elektronicznym w programie.

 

2013-09-30

 

W dniu 30.09.2013, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-31 wrzesień/2013”.
Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.
Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.
Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

2013-08-28

 

Na naszej stronie www.sigid.pl została umieszczona nowa wersja programu ERGO zawierająca ważne dla wszystkich Państwa zmiany. Opis zmian wraz z nowym elektronicznym podręcznikiem znajduje się w programie ERGO wer. GO 2.10a.

 

2013-07-29

 

W dniu dzisiejszym na naszej stronie www.sigid.pl została umieszczona nowa wersja programu ERGO zawierająca ważne dla niektórych z Państwa zmiany. Opis zmian w programie. Jednocześnie, możliwy do pobrania jest plik: „Schemat_ WE_WY_Opis.pdf” – opis dla przedsiębiorców, mogący ułatwić służbom informatycznym przedsiębiorców odbierających odpady, zrozumienie, oprogramowanie i skuteczne wdrożenie mechanizmu wymiany danych „Gmina – Przedsiębiorca” oraz monitorowania całego procesu odbioru odpadów przez obie strony.

 

2013-07-15

 

Informujemy, że na www.sigid.pl jest nowa, ważna aktualizacja programu ERGO GO 2.09a z 20130710.

Wprowadzono mechanizm monitorowania odbioru odpadów z nieruchomości na podstawie plików XML otrzymanych od firm odbierających odpady.

 

2013-07-08

 

Z dniem dzisiejszym udostępniamy do pobrania nowe wersje większości naszych programów podatkowych. Szczegółowe wykazy zmian w programach zawarte są w dołączonych opisach.

 

2013-06-11

 

Zapraszamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl nowej wersji programu Księgowość Budżetowa Jednostki i/lub Zarządu, KB 2.44b. Szczegóły zmian znajdziecie Państwo w "opisie zmian" w programie.

 

2013-05-24

 

Uprzejmie informujemy, że na www.sigid.pl jest nowa, ważna aktualizacja programu ERGO GO 2.07d z 20130523.

Wprowadzono mechanizm generowania pliku XML dla firm odbierających odpady oparty o schemat wymiany danych pt. „SIGID_ERGO_WE_WY.XSD”. Schemat danych dla generowanego pliku znajdziecie Państwo w katalogu instalacji programu.  ERGO, na stronie www.sigid.pl w zakładce „Informacje dla zarejestrowanych” oraz wprost z programu w zadaniu generowania pliku  „SIGID_ERGO_WE_WY.xml”

 

2013-05-17

 

Udostępniamy  Państwu nowe wersje programów:

- Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia

- Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT

- Program Obsługi Fiskalnej

- Dyskietka Dla Banku

- Szukanie Płatników Podatków i Opłat

 

Prosimy pobrać także opisy zmian w programach.

 

2013-05-09

 

Zapraszamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl nowej wersji programu ERGO, GO 2.07a z dnia 06.05.2013. W programie pojawiło się kilka ciekawych zmian zrealizowanych  na Państwa życzenie. Szczegóły zmian znajdziecie Państwo w "opisie zmian" w programie.

 

2013-04-24

 

Udostępniamy  Państwu nowe wersje programów:

- Kadry i Płace Pracowników Urzędu i Oświaty

- Programy Obsługi Mandatów Kredytowych

 

Prosimy pobrać także opisy zmian w programach.

 

2013-03-05

 

Zapraszamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl nowej wersji programu Programy Obsługi Kasy, KA 2.31e. Szczegóły zmian znajdziecie Państwo w "opisie zmian" w programie.

 

2013-03-04

 

Zapraszamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl nowej wersji programu ERGO, GO 2.06a. W programie pojawiło się wiele ciekawych nowości zrealizowanych  na życzenie wielu z Państwa. Szczegóły zmian znajdziecie Państwo w "opisie zmian" w programie.

 

2013-01-09

 

Zapraszamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl nowej wersji programu Ewidencja i Drukowanie Faktur, FA 2.29a. Szczegóły zmian znajdziecie Państwo w "opisie zmian" w programie.

 

2012-12-28

 

W dniu 27.12.2012, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-30 styczeń/2013”.

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.

Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

2012-09-28

 

W dniu 25.09.2012, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-29 wrzesień/2012”.

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.

Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

2012-02-27

 

W dniu dzisiejszym udostępniamy do pobrania aktualizacje wybranych naszych programów. Szczegółowe wykazy zmian w programach zawarte są w dołączonych opisach.

 

2012-02-02

 

W dniu dzisiejszym udostępniamy do pobrania aktualizacje wybranych naszych programów. Szczegółowe wykazy zmian w programach zawarte są w dołączonych opisach.

 

2011-12-05

 

Informujemy, że z naszej strony internetowej www.sigid.pl można pobrać aktualizację programu Ewidencja Działalności Gospodarczej wer. 2.41h.

Zmiana dotyczy eksportu danych do Saged w zakresie uzupełnienia nazwiska i imienia przedsiębiorcy w polu „Oznaczenie przedsiębiorcy”. Szczegóły znajdują się w opisie zmian dostępnym po uruchomieniu programu.

 

2011-09-27

 

W dniu 20.09.2011, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-27 wrzesień/2011”.

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.

Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

2011-05-25

 

Uprzejmie informujemy wszystkich użytkowników naszych programów, że udostępniliśmy do pobrania kilkanaście programów podatkowych i ewidencyjnych zgodnych z rozporządzeniem zawartym w D.U. z dnia 20 stycznia 2011 r. nr 14 poz. 67.

Wdrożenie zawartych tam zapisów musi nastąpić do końca br. lub w roku bieżącym wg uznania. Programy warto zainstalować wcześniej. Szczegóły  zawarte są w opisach zmian dla każdego programu.

 

2011-04-06

 

Do pobrania jest aktualizacja programu do fakturowania w ślad za DU Nr 64 z 18 marca 2011r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

2011-02-21

 

Uprzejmie informujemy, że użytkownicy naszych programów podatkowych posiadający ważną podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, mogą pobrać z naszej strony www.sigid.pl bezpłatne programy pomocnicze:

1) realizujące eksport danych do GUS wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. w formie wymaganego pliku XML,

2) obsługujące  przygotowanie i drukowanie list wyborczych do Izb Rolniczych

 

2010-12-30

 

W dniu 28.12.2010, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-26 styczeń/2011”.

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.

Niezależnie od wgrania aktualizacji programów prosimy o zapoznanie się z opisami zawartymi w informacjach technicznych.

 

2010-12-15

 

W ślad za zmianami w ustawach w zakresie podatku VAT informujemy, że dostępny już jest do pobrania pakiet aktualizacji programów dotyczących tego zagadnienia.

 

2010-10-28

 

Informujemy, że dostępne już są do pobrania aktualizacje programów podatkowych pozwalające na generowanie zestawień dla GUS zgodnie ze stanem ewidencji na dzień 31 października 2010r.

Szczegółowe instrukcje postępowania znajdują się obok aktualizacji.

Przypominamy, że GUS będzie przyjmował generowane pliki P.XML od 2 do 30 listopada 2010r.

 

2010-09-28

 

W dniu 24.09.2010, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-25 wrzesień/2010”.

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.

 

2010-04-27

 

Z dniem dzisiejszym udostępniamy do pobrania nowe wersje większości naszych programów. Szczegółowe wykazy zmian w programach zawarte są w dołączonych opisach.

 

2010-02-15

 

Uprzejmie informujemy, że udostępniamy aktualizację programu pt. „Księgowość Budżetowa”. Niniejsza wersja programu jest reakcją na rozporządzenie Min. Fin. Z dnia 3 lutego 2010 w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ogłoszone na stronie Min.Fin. z w dniu 8 lutego br. i obowiązujące z dniem ogłoszenia.

 

2010-01-12

 

Zapowiadana na płycie SIGID-24 wersja demonstracyjna nowego programu SIGID jest dostępna do pobrania i samodzielnej instalacji dla wszystkich uprawnionych użytkowników.

Program można pobrać z pierwszego klawisza z zakładki "Pobierz program".

 

2009-12-23

 

W dniu 21.12.2009, do wszystkich naszych klientów posiadających podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, została wysłana płyta pt. „SIGID-24 styczeń/2010”.

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępnione na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.

 

2009-12-17

 

Informujemy, że od dnia 17.12.2009 działa prawidłowo strona www.sigid.pl i tym samym pobieranie aktualizacji bezpośrednio z programów SIGID.

 

2009-12-15

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 11.12.2009 występują problemy z pobieraniem aktualizacji bezpośrednio z programów SIGID. Błąd spowodowany jest zmianami wprowadzonymi przez naszego dostawcę usług internetowych firmę Home.pl sp.j.

Do chwili usunięcia awarii prosimy o ręczne pobieranie aktualizacji ze strony www.sigid.pl z zakładki „Pobierz program”.

 

2009-10-30

 

Z dniem dzisiejszym udostępniamy do pobrania nowe wersje wszystkich naszych programów. Z uwagi na nowe obowiązki sprawozdawcze za rok 2009 dla GUSu, zmieniono m.in.  programy podatkowe. Szczegółowe wykazy zmian w programach zawarte są w dołączonych opisach.

 

2009-09-30

 

Wszyscy nasi klienci posiadający podstawową lub przedłużoną gwarancję na programy SIGID, otrzymali już płytę CD pt. „SIGID-23 wrzesień/2009”.

Prosimy o instalację nowych wersji użytkowanych programów SIGID.

Kolejne zmiany w programach SIGID, udostępniane na naszej stronie www.sigid.pl, będą się odnosiły do wersji programów zgodnych z płytą CD.

 

2009-07-22

 

Udostępniamy Państwu pakiet programów podatkowych ze zmianami umożliwiającymi wygenerowanie dla Głównego Urzędu Statystycznego zbioru danych, celem wykorzystania w pracach przygotowawczych do „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.” oraz  „Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.”  według stanu na dzień 1 stycznia 2009.

Przekazujemy Państwu aktualizacje czterech programów podatkowych SIGID. Tym z Państwa, których GUS obciążył dodatkowym obowiązkiem, udostępniamy dodatkowe oprogramowanie, które pozwoli na wygenerowanie w wymaganym przez GUS formacie, zbioru o nazwie P.XML.

Szczegółowe instrukcje oraz opisy, należy pobrać ręcznie z naszej strony www.sigid.pl z zakładki „Pobierz program” i odpowiednich dla rodzaju podatku katalogów.

 

2009-05-04

 

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie www.sigid.pl udostępniamy aktualizację programów podatkowych dla tych z Państwa, którzy posiadają ważną, podstawową lub przedłużoną gwarancję na użytkowane programy SIGID.

Zmiany w programach podatkowych dotyczą rozbudowy części zestawień o nowe parametry.

Szczegóły dotyczące każdego programu zawarte są w dołączonym opisie zmian.

 

2009-02-27

 

Udostępniamy  Państwu nowe wersje programów:

- „Księgowość Budżetowa”

- „Ewidencja i Drukowanie Faktur”

- „Podatek Rolny/Leśny/Od Nieruchomości Dla Osób Fizycznych”

Prosimy pobrać także opisy zmian w programach.

 

2009-02-05

 

Udostępniamy Państwu pakiet programów podatkowych ze zmianami umożliwiającymi wygenerowanie dla Głównego Urzędu Statystycznego zbioru danych, celem wykorzystania w pracach przygotowawczych do „Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.” oraz  „Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.”.

Przekazujemy Państwu aktualizacje czterech programów podatkowych SIGID. Tym z Państwa, których GUS obciążył dodatkowym obowiązkiem, udostępniamy dodatkowe oprogramowanie, które pozwoli na wygenerowanie w wymaganym przez GUS formacie, zbioru o nazwie P.XML.

Szczegółowe instrukcje oraz opisy, należy pobrać ręcznie z naszej strony www.sigid.pl z zakładki „Pobierz program” i odpowiednich dla rodzaju podatku katalogów.

 

2009-02-02

 

Uprzejmie informujemy naszych klientów o aktualizacji n/w programu do pobrania z naszej strony www.sigid.pl z zakładki „Pobierz program” lub automatycznie z poziomu każdego programu.

Jest to aktualizacja:

- Księgowość Budżetowa

 

W zakładce „Informacje dla zarejestrowanych” podajemy informację o przygotowywanej przez nas pomocy dla Państwa związanej z pracami pilotażowymi  do spisów próbnych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego organizowanych przez GUS.

 

2009-01-21

 

Uprzejmie informujemy naszych klientów o aktualizacjach kilku n/w programów do pobrania z naszej strony www.sigid.pl z zakładki „Pobierz program” lub automatycznie z poziomu każdego programu.

Są to aktualizacje:

- Księgowość Budżetowa

- Ewidencja Działalności Gospodarczej

- Podatek Od Nieruchomości Osób Fizycznych

- Podatek Rolny/Leśny/Od Nieruchomości Osób Fizycznych

 

W zakładce „Informacje dla zarejestrowanych” podajemy informację o przygotowywanej przez nas pomocy dla Państwa związanej z pracami pilotażowymi  do spisów próbnych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego organizowanych przez GUS.

 

2009-01-05

 

Uprzejmie informujemy, Szanownych Państwa, naszych klientów, że z dniem dzisiejszym udostępniliśmy do pobrania aktualizacje wszystkich naszych programów w wersjach obowiązujących od stycznia 2009 r. Aktualizacje można pobrać ręcznie z naszej strony www.sigid.pl z zakładki „Pobierz program” lub automatycznie z każdego programu.

 

Przygotowywana jest wysyłka płyty CD o nazwie „SIGID 22 styczeń/2009” z aktualizacjami. Trafi ona do każdego z Państwa za kilka dni. Prosimy także o pobranie i przeczytanie opisów zmian w użytkowanych programach.

 

2008-10-22

 

Uprzejmie informujemy użytkowników naszych programów, że  do pobrania są nowe wersje n/w programów:

„Ewidencja Działalności Gospodarczej”

„Księgowość Budżetowa”

 

Uwaga.

Instalacje tych i każdych innych aktualizacji naszych programów, muszą być poprzedzone instalacją programów SIGID z płyty CD  o nazwie  „SIGID-21 wrzesień 2008”, wysłanej  do wszystkich naszych klientów listem poleconym w dniu 19 września 2008 r.

 

2008-09-19

 

Uprzejmie informujemy użytkowników naszych programów, że  do pobrania jest nowa wersja programu pt. "Ewidencja Działalności Gospodarczej" zgodna z ustawą D.U. 141/2008 poz. 888 z dnia 10 lipca 2008 r.

 

Płyta CD o nazwie  "SIGID-21" z aktualizacjami naszych programów została wysłana do wszystkich naszych klientów listem poleconym w dniu dzisiejszym.

 

2008-06-26

 

Udostępniamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl, ręcznie lub automatycznie z programu, nowe wersje programów:

- "Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT"

- "Ewidencja i Rozliczanie Sprzedaży Kredytowej"

- "Ewidencja i Rozliczanie Mandatów Kredytowych"

- "Ewidencja Dochodów Nieprzypisanych"

Załączamy opis zmian w każdym programie.

 

2008-06-20

 

Udostępniamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl, ręcznie lub automatycznie z programu, nową wersję programu pt. "Kadry i Płace".

Załączamy opis zmian w programie.

 

2008-06-18

 

Udostępniamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl, ręcznie lub automatycznie z programu, nową wersję programu pt. "Księgowość Budżetowa" zawierającą zmieniony rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 15 kwietnia 2008 r. (DU 72/2008 poz. 422), arkusz bilansowy pt. "Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki".

Załączamy opis zmian w programie.

 

2008-04-16

 

W zakładce pt. "Informacje dla zarejestrowanych" udostępniamy urzędom zainteresowanym połączeniem systemu SIGID z dowolnym Systemem Obsługi Kancelaryjnej, sposób  połączenia oraz schemat XSD dla generowanych przez programy SIGID plików XML, będących podstawą połączenia.

 

2008-03-03

 

Do pobrania jest nowa wersja programu pt. "Podatek Rolny/Leśny/Od Nieruchomości Od Osób Fizycznych" RF 1.30d, zawierająca obsługę zadania "Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" dla roku 2008.

 

2008-02-26

 

Udostępniamy nową wersję programu pt. "Księgowość Budżetowa".

W ślad za rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 25 stycznia 2008 r. D.U. Nr 16 poz. 100 zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej, dodano generowanie Rb-Ws wg wzoru w załączniku nr 6 rozporządzenia.

 

2008-01-08

 

W dniu dzisiejszym udostępniamy do pobrania z naszej strony www.sigid.pl najnowszą wersje programu pt. "EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"

Wprowadzone zmiany są związane z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (D.U. Nr 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.)

 

2008-01-03

 

W dniu dzisiejszym udostępniamy aktualizacje wszystkich programów SIGID w wersjach obowiązujących od stycznia 2008 r.

Przygotowywana jest płyta CD z aktualizacjami. Płyta zostanie wysłana do wszystkich naszych klientów 7 stycznia br.

 

2007-09-17

 

W dniu dzisiejszym udostępniono nowe wersje wszystkich programów na naszym serwerze www.sigid.pl do pobrania przez uprawnionych użytkowników.

 

2007-07-27

 

W dniu dzisiejszym udostępniono nowe wersje wszystkich programów na naszym serwerze www.sigid.pl do pobrania przez uprawnionych użytkowników.

Zmiany w programach polegają na lepszej obsłudze monitorów LCD o wysokiej rozdzielczości, w tym najnowszych modeli panoramicznych.

 

2007-07-26

 

Wersja pokazowa programów do składania deklaracji i informacji podatkowych w systemie SIGID pod nazwą "Internetowa gmina SIGID" została rozbudowana o funkcje podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (i na życzenie, przesyłania do gminy), "w locie" z poziomu przeglądarki internetowej. Zachowana została funkcja podpisywania deklaracji w dowolnym czasie zewnętrznym programem dostarczanym wraz z czytnikiem  kart oraz kart z kwalifikowanym podpisem. Gwarantem wysokiej jakości obsługi podpisu elektronicznego jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. w Warszawie, licencjodawca i nasz strategiczny partner w zakresie prezentowanej technologii.

 

2007-03-22

 

Do pobrania jest nowa wersja programu pt. "Ewidencja Działalności Gospodarczej". Załączono opis zmian w programie.

 

2007-03-05

 

W dniu dzisiejszym udostępniono nową wersję programu pt. "Księgowość Budżetowa".Program generuje sprawozdania budżetowe oraz arkusze bilansowe także do plików typu XML dla potrzeb programu "Budżet Besti@".

 

Oprócz aktualizacji programu KB, do pobrania są aktualizacje kilku innych programów podatkowych  ze zmianami opisanymi w dołączonych opisach.

 

 

2007-03-02

 

Nowa wersja programu pt. "Podatek Rolny/Leśny/Nieruchomości Dla Osób Fizycznych" wer. RF_1.20l z dnia 20070301.

Zmiany w programie obsługują m.in. "Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej" w roku 2007.

 

 

2007-02-12

 

W dniu dzisiejszym udostępniamy do pobrania, nową wersję programu pt.  "Księgowość Budżetowa" w wersji KB 1.21b, w ślad za rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2007 r. (D.U. Nr 14 poz. 88).

Skrócony opis zmian w programie zawarty jest w odrębnym pliku.

 

2007-02-07

 

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Informacje dla zarejestrowanych umieściliśmy informacje dotyczące problemów z uruchamianiem programów występujących po zainstalowaniu przeglądarki internetowej Internet Explorer 7.

 

2007-01-30

 

W dniu dzisiejszym udostępniamy do pobrania, nową wersję programu pt.  "Księgowość Budżetowa".

Program KB w wersji 1.21a, zawiera obsługę pięciu nowych sprawozdań finansowych, (arkuszy bilansowych, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki), obowiązujących od roku 2007 za rok 2006, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (D.U. Nr 142 poz. 1020 załączniki 4,5,7,8 i 9).

Wraz z programem zainstaluje się nowa wersja  podręcznika do programu.

Skrócony opis zmian w programie zawarty jest w odrębnym pliku.

 

2007-01-02

 

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie www.sigid.pl są do pobrania aktualizacje wszystkich programów SIGID w wersjach obowiązujących od stycznia 2007 r.

Uprawnieni do poboru aktualizacji, użytkownicy naszych programów, mogą już je zainstalować.

Przygotowujemy także wysyłkę płyty "SIGID-18 styczeń/2007".  Płyta ta trafi do wszystkich naszych klientów pod koniec tygodnia.

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2021 All right reserved [obsługa przeglądarek]