Program Obsługi Przesyłania Plików JPK

(wersja dla Windows)

 

Program ten umożliwia wysyłkę plików JPK na tzw. bramkę produkcyjną i/lub testową Ministerstwa Finansów zgodnie ze "Specyfikacją techniczną usług Jednolitego Pliku Kontrolnego".

Użytkownik programu ma możliwość wyboru trybu pracy (produkcyjny lub testowy). Przełączając się pomiędzy trybami pracy programu, użytkownik widzi za każdym razem tylko efekty działań wykonane w wybranym trybie, tzn. pracując w trybie produkcyjnym nie widzi plików JPK przetwarzanych w trybie testowym, i odwrotnie, pracując w trybie testowym nie widzi efektów działań w trybie produkcyjnym.

Wysyłka pliku JPK w programie polega na:

- wybraniu pliku JPK do wysyłki,

- przygotowaniu danych do podpisu elektronicznego,

- przekazaniu danych do podpisu elektronicznego,

- odebraniu danych po podpisie elektronicznym,

- wysyłaniu na bramkę Ministerstwa Finansów,

- pobieraniu kodu dla przetwarzanego pliku oraz Urzędowego Poświadczenia Odbioru,

Program prowadzi archiwum wszystkich przetwarzanych i wysyłanych plików. Umożliwia dodatkowo drukowanie Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO), oraz generowanie różnych raportów.

 

 

(Data opr. wrzesień 2017)

 

 

Copyright: ZSI SIGID © 1991 - 2020 All right reserved [obsługa przeglądarek]